දහනවයෙන් පහල කණ්ඩායම නම් කරයි , පසුගිය වසරේ හොදම ක්‍රීඩකයා ඉවතට – කෝටීපතියාගේ පුතාට අවස්තාව .!

අවුරුදු 19 න් පහළ ආසියානු කුසලාන තරගාවලියට ක්‍රීඩා කරන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නම් කර ඇත. අහෝ පුදුමයකි. පසුගිය වසරේ දක්ෂතම

share කරන්න..Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply