කට්ටක් ඇනුනම එක රැයෙන් කට්ට එලියට ඉබේම අද්දවන සුපිරි ක්‍රම දහයක් මෙන්න

කට්ටක් කකුලේ හරි අතේ හරි අනුනම අපි විඳින දුක අපි කාටවත් අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ හැට්ට කට්ටක් අරගෙන බොහොම අමාරුවෙන් හාරලා හාරලා කකුලත් තුවාල කරගෙන ඒක එලියට ගන්න එක නමුත් තව දුරටත් ඔයාලා මේ දුක විඳින්න ඕනේ නෑ…ඔබත් මේ අපුරු ක්‍රමය පිළිබද දැනුවත් වෙන්න පහත video එක බලන්න අනිත් අයත් දැනුවත් කරන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා…

share කරන්න..Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply