ඈත්ව පිහිටි ලොව හුදකලාම නිවස සොයාගනියි බලන්නකෝ මොනතරම් අපුරුද? කියලා

අපි හැමදාම ඔබට ලෝකයේ සිදුවෙන අරුම පුදුම දේවල් ගැන දැනුවත් කරනවා නේ….අදත් අපුරු සිදුවීමක් ගැන ඔබට කියන්න යන්නේ..මේ ලෝකයේ කොතරම් නිවාස තිබෙනවද? අපි අද කියන්න යන්නේ ඈත්ව පිහිටි ලොව හුදකලාම නිවස ගැනයි. ඔබත් මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න පහත video එක බලන්න…

share කරන්න..Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply