විලුඹ පැලීම දින 3කින් සුව කර ගන්න මේ ආලේපනය භාවිතා කරන්න

ගොඩක් දෙනෙක් මුහුණ දෙන තවත් ගැටළුවක් තමයි විලුඹ පැලීම කියන්නේ..මේ සදහා නොයෙක් ප්‍රතිකාර ක්‍රම තිබෙනවා…අපි අද ඔබව දැනුවත් කරන්න යන්නේ විලුඹ පැලීම දින 3කින් සුව කර ගන්නපහසුවෙන් ඔබට කරන්න පුළුවන් සත්කාරයක් ගැන ඔබත් මේ video එක බලලා..මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න…

share කරන්න..Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply