කොළඹදී කෙල්ලෙක් මහ රෑ R1 සුපිරි බයික් එකක් පැද්ද හැටි – වීඩියෝ

සමානයයෙන් ලංකාවේ කෙල්ලන් තර ගොඩක් ප්‍රසිද්ද Scooty බයික් එකනේ. දුශකර  ගම් වල  ඉතින් ගැහැණු අය CT 100 වගේ බයික් පදිනවා ඕන තරම්. අපිට හමු උනා R1 බයික් එකකින් නිතර නිතර කොළඹ ගාලු පාරේ  බයික් පදින කෙල්ලෙක් එහෙනම් පල්ලෙහායින් බලන්නකෝ වීඩියෝ එක

share කරන්න..Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply