අවුරුදු 13 ක පොඩි කෙල්ලෙක් CBR එකක් පැද්ද හැටි – වීඩියෝ

අභියෝග වලට ඉතින් වයස් බේද නෑනේ. ඉතින් චූටි වයසෙදිම අබියෝග ජයගන්න චූටි ලමයි ඕන තරම් ඉන්නවා. අවරුදු 13 ක වගේ චූටි කෙල්ලෙක්  CBR Gullaram බයික් එකක් පදිනවා කිව්වොත් ටිකක් පුදුමයක් තමයි. මේ ලංකාවේ චූටි නංගියෙක් Gullarm බයික් එකක් පැද්ද හැටි 

share කරන්න..Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply