කාලගුණය බියකරුයි.. පළාත් හතරක සියළු පාසැල් වසා දැමේ..

ඇති වී තිබෙන අයහපත් කාලගුණ තත්වය නිසා අද දිනයේ දිවයිවේ පළාත් කිහිපයක පාසැල් වසා දැමීමට රජය තීරණය කර ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසන්නේ බස්නාහිර, දකුණ, මධ්‍යම හා ඌව පළාත්වල සියලු පාසල් අද දින තුල වසා දමන බවයි.

කාලගුණ අංශ විසින් නිකුත් කරන අනතුරු ඇගවීම් සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසද රජය ඉල්ලා සිටී.

share කරන්න..Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply