සබීතාගේ බිල්ඩිමට පුදන්න තවත් කෝටි හයහමාරක් ඉල්ලා පරිපූරකයක් පාර්ලිමේන්තුවේ..

ප‍්‍රවීන සිනමා නිලි සබීතා පෙරේරා මහතමියගේ සැමියාට අයත් ගොඩනැගිල්ලේ බදු කුලිය ගෙවීම හා පළාත් පාලන වියදම් සදහා රුපියල් හයකෝටි හැට ලක්‍ෂ හතලිස්දහසක මුදලක් ඉල්ලමින් පාර්ලිමේන්තුව හමුවට පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

අදාල ගොඩනැගිල්ල වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ කෘෂිකර්ම
අමාත්‍යාංශය විසින් කුලියට ගෙන ඇතත් එහි කිසිදු කටයුත්ක් සිදු නොකරයි.

ගොඩනැගිල්ලේ මසක කුලිය රුපියල් දෙකෝටි තිස් ලක්‍ෂයක් පමණ වෙයි.

මේ සම්බන්දයෙන් පැමිණිලි කිහිපයක්ම විපක්‍ෂය විසින් ගොනු කර ඇත.

Leave a Reply